s

BES

BES HI-FI PERMANENT HAIR COLOR / INLAID

99.00 KR

BES

BES HI-FI PERMANENT HAIR COLOR / INLAID

99.00 KR

Hifi  innehåller ammoniak. Undvik kontakt med ögonen. Om produkten kommer i kontakt med ögonen skölj omedelbart. Använd inte för att färga ögonfransar och ögonbryn. Skölj håret grundligt efter applicering. Bär mono handskar. Förvaras oåtkomligt för barn. Känslighet Test: Utför en känslighetstest 48 timmar före varje färgning, även om du redan har använt färgprodukter förr.

Hårfärgen kan vara skadligt genom att orsaka allergiskreaktion.
Denna produkt får inte användas under 16 år.
Innehåller diamminobenzeni (fenilendiammine) e diamminotulueni.
Den svarta henna tatueringar kan öka risken för allergier.
Färga inte håret:
-När du har ansiktet eller hudutslag eller känslig, irriterad hårbotten.
I varje fall om reaktion uppstår efter färgning av håret.
Reaktion efter en tillfällig svart henna behandling
Läs och följa de instruktioner som anges i illustrationsbladet som bifogas.

BES HI-FI HAIR COLOR 

-100 ML

 

 

4.27 VIOLET TOBACCO BROWN, 5.13 ASH GOLDEN LIGHT BROWN, 6.29 VIOLET BLUE DARK BLOND, 6.38 GOLDEN BEIGE DARK BLOND, 900.12 SUPERBLEACHING ASH VIOLET BLOND, 900.82 SUPERBLEACHING BEIGE VIOLET BLOND,